Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Meder - kúria
Iný názov
maď. Nagymegyer, 1948 – 1990 Čalovo
Lokalita
obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistická kúria postavená v druhej polovici 19. storočia. Neskôr bola upravená. Je to jednopodlažná budova na pôdoryse písmena L. Do parku je situovaná štvorosovou fasádou so stredným rizalitom. Miestnosti majú rovné stropy. Okná sú orámované profilovanou šambránou s klenákom. Rizalit je členený pilastrami s rímsovou hlavicou, zakončený tympanónom. Strecha je valbová. [1]
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je dobrý.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti mesta. Fučíkova ulica.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 260.
Bibliografia
www.velkymeder.sk
GPS
47.859853, 17.773864
47°51'35.5"N 17°46'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk