Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Šariš, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobaroková kaplnka z konca 17. storočia. Kaplnka je jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria zaklenutý barokovými krížovými klenbami. V architektonických detailoch stavba retarduje renesančné prvky napríklad okenné kamenné ostenia, sgrafitové nárožné iluzívne kvádrovanie, kartuše s ušnicovým ornamentom a ovocnou girlandou. Na západnej trojuholníkovej štítovej fasáde je vstupný portál s polkruhovým zakončením ostenia s perlovcom a záverečnou kartušou. [1]
 

Hlavný oltár je rokokový z druhej polovice 18. storočia s obrazom sv. Alžbety. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety 3D animácia © Jakub Čerkala 2011Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana, pohľad od prístupovej cesty) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (južná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (severná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (severná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (severná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (severná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (severná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (severná strana) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (vstupný portál) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (detail vstupného portálu) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (detail vstupného portálu) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (detail vstupného portálu) foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kaplnka sv. Alžbety (priečelie) foto © Viliam Mazanec 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 397.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 397.
Bibliografia
www.velkysaris.sk
GPS
49.047696, 21.184296
49°02'51.7"N 21°11'03.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk