Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Šariš, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotický kostol z druhej polovice 13. storočia, s prístavbou presbytéria a sakristie z čias okolo roku 1300 – 1310 a s barokovými úpravami a prístavbami po roku 1686 a z konca 18. storočia. Opravovaný bol v roku 1867, 1895, 1941 a 1946. [1]
 

Kostol je trojloďová polobazilikálna stavba so štvorcovým, rovno uzavretým presbytériom a vysokou hranolovou vežou na západnom priečelí. K severnej strane je pristavaná sakristia súčasne s presbytériom a zaklenutá podobne ako presbytérium ťažkými krížovými rebrovými klenbami. Rebrá vyžľabenej klinovej profilácie dosadajú na kužeľovité konzoly a v presbytériu na ihlancové konzoly. Svorníky majú rozety a dubové vírivé listy. Na severnej strane presbytéria je neskorogotické pastofórium s oblúkom tvaru oslieho chrbta. Na východnej strane je zamurované gotické okno s pôvodnými kružbami. Lomený gotický portál vedie do sakristie. Gotický lomený víťazný oblúk tvorí priechod do trojlodia, ktoré je barokovo upravené a bolo po roku 1686 preklenuté krížovými ranobarokovými klenbami. Jednotlivé lode od seba oddeľujú piliere, na ktorých spočívajú polkruhové arkády a klenbové pásy. Na západnej strane lode je baroková organová empora, upravená v rokoku. Pri druhom klenbovom poli lode sa z južnej a severnej strany otvárajú pristavané barokové kaplnky z konca 18. storočia s rovným uzáverom a zrkadlovou klenbou. [2]
 

Na západnom priečelí kostola stojí mohutná hranolová veža s neskororománskymi prvkami a je najstaršou časťou objektu. Veža bola postavená ešte v 13. storočí. Nad jej gotickým portálom je malé prelomené ružicové okienko, nad ktorým je väčšia rozeta v hlbokej špalete so šesťlaločnými otvormi. Zvukové okná veže sú združené, so stredným stĺpom a lomenými zaklenkami, medzi ktorými je šešťlaločný výrez. Nárožie veže má kamennú armatúru a neogotickú fasádovú úpravu s trojuholníkovými štítmi nad hodinovým ciferníkom. [3]
 

Vonkajšia úprava kostola je nejednotná, presbytérium je členené opornými piliermi a z južnej strany s veľkým barokovým oknom, na jednom z pilierov je sekundárne umiestnená nápisová doska s letopočtom 1656. Barokové bočné kaplnky členia pilastre a na južnej fasáde sú dva výklenky s bustami muža a ženy z konca 18. storočia. Výmaľba kostola bola z roku 1946 od V. Gábora z Košíc. [4]
 

Kostol je obohnaný múrom, v ktorom sú umiestnené stanice krížovej cetsy. Zariadenie kostola okrem rokokovej kazateľnice je nové. Na konzolách v lodi sú barokové sochy, pravdepodobne z pôvodných oltárov (sv. Mikuláš, Augustín, Hieronym, Alžbeta, Ján Nepomucký a Panna Mária). Dva neskorobarokové kalichy sú z 18. storočia. Pieta je z konca 17. storočia. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce. Kostol je postavený excentricky, blízko rieky Torysa.
Fotogaléria
Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba 3D animácia © Jakub Čerkala 2011Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Jiří Fiedler 4/1974Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 8/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014Veľký Šariš - Kostol sv. Jakuba foto © Viliam Mazanec 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1968. s. 396.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 396.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 396 - 397.
[4 - 5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 397.
Bibliografia
www.velkysaris.sk
GPS
49.039299, 21.193335
49°02'21.5"N 21°11'36.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk