Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľopolie - Kostol Navštívenia Panny Márie
Iný názov
Veľopole, Veľopoľa
Lokalita
obec Veľopolie, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1701. Prestavali ho v rokoch 1775 – 1776. Interiér upravili v roku 1803. Kostol obnovili v roku 1927. Bola to jednoloďová stavba so segmentovým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Na severnej strane presbytéria bola sakristia, z ktorej viedli v šírke múru schody na kazateľnicu. Priestory boli zaklenuté pruskými klenbami, ktorých pásy dosadali na obvodové murivo. Na klenbových poliach sa nachádzali štukované obrazce a na triumfálnom oblúku letopočet 1775 datujúci stavbu. Keďže kostol bol situovaný na svahu jeho priečelie bolo spevnené mohutnými opornými piliermi. Plochy oporných pilierov boli zakomponované do veľkého zvoncovitého oblúka štítu, ktorý tvoril iluzívnu podnož veže. Do oblúka bola vsadená malá nika so sochou sv. Alžbety – mariborský ikonografický typ svätice. [1]
 

Za hlavným oltárom bola iluzívna nástenná maľba, ktorej nápis datoval oltár do roku 1803. Oltárny obraz Navštívenie bol však zo začiatku 20. storočia. Ostatné zariadenie pochádzalo z prvej polovice 20. storočia. [2]
 

V rokoch 1968 - 1970 sa uskutočnila prestavba už 267 ročného historické sakrálneho objektu na kostol moderného typu. [3] Stará cirkevná stavba vlastne úplne zanikla a vznikol nový kostol.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 397.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 397.
[3] www.velopolie.sk/-historia (17.10.2017)
Bibliografia
www.velopolie.sk
GPS
48.994004, 21.956498
48°59'38.4"N 21°57'23.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk