Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vidiná - zvonica
História a stavebný vývoj
Baroková evanjelická zvonica postavená v polovici 18. storočia. Murovaná stavba so štvorcovým pôdorysom a polkruhovo zakončenými zvukovými oknami, zastrešená barokovou cibuľou. Na drevenom nadpraží portálu je nápis. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 399.
Bibliografia
www.vidina.skwww.pamiatkynaslovensku.sk