Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vidová (Slavec) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Slavec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola renesančná modlitebňa typu obdĺžnej sieňovej stavby bez veže, ku ktorej okolo roku 1800 pristavali klasicistickú vežu. Objekt má vysokú valbovú strechu. Veža bola postavená kolmo na pozdĺžnu os priestoru, situovaná do šírky stavby, členená nárožnými lizénami a horizontálnymi rímsami. Zakončená je barokovou baňou. [1]
 

V interiéri je drevený kazetový maľovaný strop, uprostred ktorého je nápis a visutý kvet na spôsob svorníka (analogicky ako v Slavci). Kazateľnica, ľudová práca, je z čias klasicistickej prestavby. Drevený protestantský chór s maľovaným parapetom je z roku 1783. Lavice s maľovanými čelnými stranami sú z roku 1783. [2]
 

Nad vchodovými dverami je nápis:
 

EPÍTETET MDCCLXXXVDIK ESZTENDOBE NAKORIPREDIKATORB KESZI FERENTZ OSMESTAR JANI ISTVAN IDEJEKBEN FOKURATOR CSEFO ISTVAN EGYHAZFI DRENKO JANOS FOBIRO LATZRO JANOS POLGAR BENE MIHALY SZOR?AL MATOSSA GOKALTAL 1785
 


 

Nápis na balkóne:
 

PYED: XII: 3. EMLÉKEZZÉL MEG IFJU ATE TEREMTÓDRÓL ATE IFJUSAGODNAK IDEJEBEN. Solt. XXV: 7: AZ ÉN IFJÚSÁGOMNAK BÚNEIZÓL MEG NE EMLÉKEZZÉL EPÍTTET ANNO 1785 IDEJEKBEN. TSEFO ANDRÁS KOVÁTS ANDRÁS. BENE MIHÁL. BENE JÁNOS
 


 

Nápis na kazetovom strope v maďarčine:
 

A FELSEGES ROMAI TSÁSZAR ÉS MAGYAR ORSZAGI KIRALYUNK MÁSODIK JOSEF ENGEDELMÉBOL EPITETTUK ~
 


 

V malom kostolíku sa nachádzajú až tri zvony. Najväčší z nich s nápisom: ÖRBOTTVÁN COMBOS MIKLOS ISTEN DICSÖSÉGÉRE ÖNTETTÉK A REFORMÁTUS EGYHÁZTAGOK ÉS BENE ZOLTÁN VIKTELKE 1993, stredný starší: A. VIGTELKI HEI HITV. EGYHÁZ KÖLTSÉGÉN ES??HASZNÁLATÁRA ÖNTÖTTE WALSER FERENCZ PEST 1886. Najmenší zo zvonov je bez textu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Obec Slavec tvoria obce Slavec a Vidová a dve katastrálne územia. Samostná obec Slavec, miestna časť Gombasek, miestna časť Hámor - k.ú. Slavec a miestna časť Vidová - k.ú. Vidová. [4]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 399.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 399.
[3] www.retep.sk (12.12.2016)
[4] www.slavec.sk (12.12.2016)
Bibliografia
www.slavec.sk
GPS
48.564091, 20.439891
48°33'50.7"N 20°26'23.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk