Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vígľaš - Vláčik
Lokalita
obec Vígľaš, okres Detva, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.viglas.netwww.pamiatkynaslovensku.sk