Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vígľašská Huta-Kalinka - zvonica
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica z polovice 19. storočia. Je takmer identická so zvonicou z neďalekej Vígľašskej Huty a pravdepodobne obe stavali tí istí tesárski majstri. Jej zvon s datovaním 1844 nesie jednoduchý nápis: „Pohanka“, čo môže i nemusí navodzovať meno jeho výrobcu. [1] Objekt je zakončený dvojúrovňovou stanovou (žiaľ, plechovou) strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na strmom svahu nad osadou Kalinka.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 171.
Bibliografia
www.vhkalinka.euwww.pamiatkynaslovensku.sk