Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vinica - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Nekyje, Nekije
Lokalita
obec Vinica, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.vinica.sk



www.pamiatkynaslovensku.sk