Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Viničné - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Švajnsbach
Lokalita
obec Viničné, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol postavený v roku 1662. Upravený a rozšírený o vežu bol v roku 1727. Veža bola prestavaná v roku 1950. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavaným chórom, na západnej strane zaklenutý valenými klenbami s lunetami so štukovou ornamentikou. Fasáda je členená lizénami s geometrickým ornamentom. Na západnej strane je predstavaná veža, členená nárožnou rustikou a kordónovými rímsami, krytá ihlancom. Hlavný oltár je barokový s obrazom sv. Filipa a Jakuba ml. apoštolov z konca 18. storočia. V nike nového bočného oltára je drevená plastika Piety z konca 18. storočia. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce. Vedľa kostola je cintorín.
Fotogaléria
Viničné - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov foto © Jiří Fiedler 5/1983Viničné - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov foto © Jiří Fiedler 5/1983Viničné - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov foto © Jiří Fiedler 5/1983Viničné - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov foto © Jiří Fiedler 5/1983Viničné - Kostol sv. Filipa a Jakuba apoštolov foto © Jiří Fiedler 5/1983
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 402 - 403.
Bibliografia
www.vinicne.sk
GPS
48.272297, 17.300607
48°0 16' 20.27", 17°0 18' 2.19"www.pamiatkynaslovensku.sk