Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Viničné - zvonica
Iný názov
Švajnsbach
Lokalita
obec Viničné, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická evanjelická zvonica postavená v roku 1839. Harnolová veža so stanovou strechou. Nad portálom bol letopočet. [1] Fasády sú hladké.
 

Zvonica má dva zvony. Na malom je nápis: “Fusa Per Carolum Filgrader Turnaviensis. Pod starším Ondrej Fric Janerm Michael Chvostek Michaelem Wlnik a Jánem Hroznati. Obec Sswacposká evangelická svým nákladem vlet dala roku 1723.” V preklade tento text znamená: “Uliaty Karolom Filgraderom Trnavským”. [2]
 

Na veľkom zvone je nápis: “Živých zhromažďujem do Božieho stánku, mŕtvych vyprevádzam k hrobovému spánku. Svetová válka 1914 - 1918 zvon vzala, obetavá cirkev event. zase dala. Švansbach 1925. Liali bratia Fischer v Trnave.” [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 403.
[2 - 3] http://vinicne.sk/index.php/evanjelicka-cirkev-augsburgskeho-vyznania/ (19.10.2017)
Bibliografia
www.vinicne.sk
GPS
48.271193, 17.301822
48°16'16.3"N 17°18'06.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk