Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svätá Chrasť
Lokalita
obec Vinohrady nad Váhom, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančno-barokový kostol z polovice 17. storočia. [1] Prvá písomná zmienka o kostole je z roku 1695 v kanonických vizitáciách šintavskej farnosti, vzhľadom k tomu, že Svätá Chrasť bola jej filiálkou. Pôvodná stavba kostola (prvý kostol) sa nezachovala, ale určite bola ešte staršia, možno zo 16. storočia. Predpokladá sa, že to bola priestranná kaplnka. Tento predpoklad naznačujú tri oltáre, ktoré boli známe už pred prestavbou – jeden hlavný a dva bočné. Kostol bol obľúbený ako pútnický. Zaujímavé je, že kostol bol znovu vysvätený biskupom Michalom Ignácom Friwaisom v roku 1746, čo môže znamenať, že bol istý čas uzavretý, alebo možno aj odňatý katolíkom. [2]
 

Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom a vežou na osi kostola. Presbytérium a loď sú zaklenuté valenými lunetovými klenbami, podvežie krížovou klenbou. [3]
 

Hlavný oltár je renesančno-barokový z polovice 17. storočia. Oltárna stĺpová architektúra s oltárnym obrazom Navštívenia Panny Márie a sochami sv. Alžbety, Barbory, Anny a Panny Márie. [4] Na bočnom oltári vpravo je maľba Narodenia Panny Márie a sv. Antona Paduánskeho. [5] Druhý bočný oltár Ukrižovania je klasicistický z konca 18. storočia. Stĺpová architektúra so sochami Panny Márie a sv. Anny. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia, s reliéfom Dobrého pastiera na parapete rečnišťa. [6]
 

V roku 1778 sa na kostole uskutočnili viaceré opravy a na podnet zemepána Františka Esterházyho bola upravená aj veža kostola. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ďalšie opravy kostola sú známe z roku 1924 a 1947. Najnovšie opravy sa uskutočnili v roku 2003 a 2005 – odvlhčenie muriva a základov, oplechovanie veže meďou, zhotovenie novej vonkajšej omietky kostola a veže. Rekonštrukcia oltárov bola vykonaná v rokoch 1999 - 2002. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013Vinohrady nad Váhom - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Vladimír Šušoliak 10/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 404.
[2] www.vinohradynadvahom.eu (1.4.2014)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 404.
[5] www.vinohradynadvahom.eu (1.4.2014)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 404.
[7 - 8] www.vinohradynadvahom.eu (1.4.2014)
GPS
48.304052, 17.766703
48°18'14.6"N 17°46'00.1"E



www.pamiatkynaslovensku.sk