Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Virt
Iný názov
Pyberov kaštieľ
Lokalita
obec Virt, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne dvojvežová kúria z čias okolo roku 1720, riešená v tradičnej renesančno-barokovej dispozícii a úprave slovenských kaštieľov 17. storočia. Stavbu začiatkom 19. storočia rozšírili kolmým krídlom, ktoré pozmenilo pôvodný obdĺžnikový pôdorys do tvaru písmena L. Zároveň do takto vzniknutého dvora postavili predstavaný stĺpový portikus, ktorého veľký trojhranný tympanón podopierajú štyri štíhle toskánske stĺpy. Nádvorná fasáda mala pôvodne otvorené arkády, jej stĺpy boli však pri stavbe vysunutého portika zamurované a dostali sa do zatvorenej chodby. Kaštieľ je známy ako tzv. Pyberov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Súčasné stavby nezachovali dostatočný odstup od pamiatky.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Virt foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Virt foto © Imrich Kluka 1/2011Kaštieľ Virt foto © Imrich Kluka 1/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 11.
Bibliografia
www.obecvirt.sk
GPS
47.751510, 18.320450
47°0 45' 5.44", 18°0 19' 13.62"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk