Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Virt - technická pamiatka
Lokalita
obec Virt, okres Komárno, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.obecvirt.skwww.pamiatkynaslovensku.sk