Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Višňové - kúria
Lokalita
obec Višňové, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Prefasádovaná bol koncom 19. storočia. Išlo o prízemnú budovu s obdĺžnikovým pôdorysom. Strecha bola manzardová. Na uličnom priečelí bol asymetricky umiestnený portikus s iónskymi stĺpmi. V miestnostiach boli rovné stropy. [1]
 

Kúria bola pravdepodobne postavená na starších základoch, alebo jeho klasicistická koncepcia bola realizovaná v rámci prístavby k existujúcej stavbe. Kúriu vlastnili šľachtické rodiny: Révaiovci, Ján Zafiri (manželka Alžbeta Révayová, druhá manželka Alžbeta Seto de Kasteli), Ordódyovci. Posledným súkromným vlastníkom bol veľkostatkár Rudolf Krupec. Pri kúrii stála vstupná brána s vežičkou, v ktorej boli umiestnené strieľne. Práve táto vežička mohla byť súčasťou pôvodnej budovy, keďže vykazuje jednoznačne iné štylistické stavebné prvky (barok, renesancia). Kúria spolu s jednotraktovou hospodárskou budovou tvorili aj vojensky strategickú obrannú líniu. Majerský dvor bol využitý ako hospodárska a oddychová zóna (park). [2]
 

Kúria bola asanovaná v roku 1993. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 406.
[2 - 3] www.visnove.sk/navstevnik/pamiatky/majer-kastiel-98sk.html (9.5.2019)
Bibliografia
www.visnove.sk
GPS
49.162804, 18.779992
49°09'46.1"N 18°46'48.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk