Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Visolaje - kaštieľ
Iný názov
Visolaj
Lokalita
obec Visolaje, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z druhej polovice 16. storočia. Neskôr bol barokovo upravený. Kaštieľ bol dvojpodlažná stavba s pôdorysom v tvare písmena L a pozmenenou dispozíciou a fasádami. Na nárožiach mal v 60. rokoch 20. storočia ešte zvyšky sgrafitového kvádrovania. V interiéroch boli zachované krídla barokových dvier. [1]
 

Z vnútornej strany dvora bol malý parčík s altánkom a veľká ovocná záhradka, ktorá slúžila panstvu na oddych a tiež ako zásobáreň ovocia. Celý areál kaštieľa bol ohradený vysokým kamenným múrom. Kaštieľ patril Csákyovcom z Budatína. [2]
 

Po roku 1945 slúžil kaštieľ a priľahlé budovy na rôzne účely. Bola v ňom pálenica, firma na výrobu kožušín, kultúrna miestnosť obce, kancelárie MNV, JRD a byty občanov. [3]

Súčasný stav a využitie
Pre nezáujem o udržiavanie bol kaštieľ v roku 1981 asanovaný. [4]
Fotogaléria
Visolaje - kaštieľ foto © Jiří Fiedler 7/1972Visolaje - kaštieľ foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 405.
[2 - 4] www.visolaje.sk (20.9.2013)
Bibliografia
www.visolaje.sk
GPS
49.066251, 18.363079
49°03'58.5"N 18°21'47.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk