Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Visolaj
Lokalita
obec Visolaje, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne stredoveký kostol, spomínaný v rokoch 1332 – 1337. Zbarokizovaný bol v roku 1786. Sakrálny objekt opravovali začiatkom 19. storočia a v roku 1893. Pri prestavbe okolo roku 1955 ho rozšírili o bočnú loď. Z gotickej stavby sa zachovalo iba obvodové murivo starej lode a časť muriva dnešnej bočnej lode a veže. [1] Prestavba veľmi silne a nevhodne zasiahla do gotickej stavby.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1893. Hlavný oltár s obrazom sv. Galusa je od K. Švestku, plastiky sú od A. Dlhopotockého z roku 1893 (na zadnej strane je nápis vzťahujúci sa na zhotovenie). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Veľká obnova sa uskutočnila začiatkom 90. rokov 20. storočia.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu. Vedľa kostola je cintorín.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jiří Fiedler 7/1972Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jiří Fiedler 7/1972Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - kríže pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - kríže pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - detail kríža pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - kríž pri kostole foto © Jana Lacková 7/2017Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Ľuboš Repta 6/2018Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Ľuboš Repta 6/2018Visolaje - Kostol sv. Galusa opáta foto © Ľuboš Repta 6/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 405.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 405.
Bibliografia
www.visolaje.sk
GPS
49.065161, 18.361839
49.065161,18.361839www.pamiatkynaslovensku.sk