Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vištuk, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1797 – 1800 na mieste starého gotického kostola, z ktorého sa zachovala veža. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Na západnej strane je vstavaný chór. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, ktoré dosadajú na zdvojené pilastre. Sakristia na východnej strane má tiež pruskú klenbu. Hladká fasáda s novšími opornými piliermi je členená lizénovým rámom. Do štítového priečelia stavaná polygonálne, v jadre gotická veža s dvoma barokovými plastikami, je krytá ihlancom, ktorý dosadá na podstrešnú terčíkovú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár pochádza z roku 1928. Signovaný a datovaný obraz sv. Rodiny v luiséznom ráme od Františka Schöna je z roku 1812. Obraz Najsvätejšej Trojice z pôvodného hlavného oltára je zo začiatku 19. storočia. Boží hrob je z obdobia okolo roku 1800. Krstiteľnica a kazateľnica sú zo začiatku 19. storočia. Obraz Judita pred Holofernom je z druhej polovice 18. storočia. Obraz Snímania z kríža je z druhej polovice 19. storočia. Lavice sú klasicistické z roku 1800. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015Vištuk - Kostol Najsvätejšej Trojice foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 407.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 407.
Bibliografia
www.vistuk.sk
GPS
48.336100, 17.395342
48°20'10.0"N 17°23'43.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk