Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vítkovce (Kuzmice)
Lokalita
obec Kuzmice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z polovice 19. storočia. Kaštieľ je budova na zvýšenom prízemí, stavaná do obdĺžnika, na priečelí má portikus so štyrmi piliermi a nárožné rizality. Dvorová fasáda má mierne vystupujúci stredný rizalit. Zachovala sa pôvodná dispozícia s priebežnou chodbou. Pozdĺž tejto segmentovo zaklenutej chodby sú miestnosti radené vedľa seba. Na druhom podlaží je vstupná hala členená pilastrami. [1] Okolo kaštieľa je park.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ prešiel veľkorysou rekonštrukciou. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
Prístup
Nachádza sa asi 1 km od obce Kuzmice, juhozápadným smerom.
Fotogaléria
Kaštieľ Vítkovce (Kuzmice) foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Vítkovce (Kuzmice) foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Vítkovce (Kuzmice) foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Vítkovce (Kuzmice) foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Vítkovce (Kuzmice) foto © Ľuboš Repta 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 162.
Bibliografia
www.kuzmice.sk
GPS
48.572987, 18.099401
48°0 34' 22.75", 18°0 5' 57.84"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk