Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlachovo - vysoká pec (Karlova huta)
Lokalita
obec Vlachovo, okres Rožňava, Košický kraj
Bibliografia
www.vlachovo.euwww.pamiatkynaslovensku.sk