Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlachy
Iný názov
Kaštieľ rodiny Kubínyi
Lokalita
obec Vlachy, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ zo 16. storočia. Rozšírený bol v polovici 17. storočia a upravený v 18. storočí. Dispozičné zmeny na poschodí prebehli koncom 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná štvortraktová obdĺžniková stavba s nárožnou okrúhlou vežou a manzardovou strechou. V miestnostiach sú renesančné a barokové klenby, niektoré zdobené štukovými obrazcami. Okolo kaštieľa bola oplotená záhrada. Hospodárske budovy boli situované tak, že v prípade nebezpečenstva mohli slúžiť ako opevnenie. [1] Fasády sú hladké, členené obdĺžnikovými oknami.
 

Celý areál bol obohnaný murovano-dreveným plotom s barokovými vstupnými bránami. Z týchto objektov sa zachovala len sýpka. Pôvodný kaštieľ na tomto mieste dali postaviť členovia zemianskeho rodu Vlašský, potomkovia Jána Galicusa. V roku 1899 sa dostal do rúk posledným jeho majiteľom - rodu Bohušovcov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Generálna oprava kaštieľa sa uskutočnila v rokoch 1957 – 1958. [3]
 

Vlachy – kaštieľ (č. ÚZPF 376/0) - architektonicko-historický výskum - 2003. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Kaštieľ je opustený a chátra.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Vlachy foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Vlachy foto © Imrich Kluka 7/2012Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy - sýpka patriaca ku kaštieľu foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy - sýpka patriaca ku kaštieľu foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014Kaštieľ Vlachy foto © Viliam Mazanec 10/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 408.
[2] www.obecvlachy.sk (8.8.2013)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 408.
[4] www.pamiatky.sk (28.8.2013)
Bibliografia
www.obecvlachy.sk
GPS
49.093585, 19.474707
49°0 5' 36.91", 19°0 28' 28.95"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk