Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlčany - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Farkašd
Lokalita
obec Vlčany, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1803 - 1808. Jednoloďový sakrálny objekt s rovným oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsové hlavice pilastrov. Fasády sú členené lizénovým orámovaním. Na strednú os štítového priečelia je situovaná veža, zakončená baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie pochádza z 19. storočia. [2] Na hlavnom oltári je maľba znázorňujúca Svätú rodinu. [3]
 

Výstavba katolíckeho kostola vo Vlčanoch sa začala začiatkom 19. storočia s podporou zemepána Józsefa Károlyiho. Po jeho skorej smrti stavbu dokončila v roku 1808 jeho manželka, Erzsébet Waldstein Wartenberg. Nad vchodom je umiestnený rodový erb rodiny Károlyi a Waldstein. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 409.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 409.
[3 - 4] www.obecvlcany.sk (19.10.2017)
Bibliografia
www.obecvlcany.sk
GPS
48.031263, 17.946001
48°01'52.5"N 17°56'45.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk