Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlkanová - Kúria Alexandra Battika
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
Bibliografia
www.vlkanova.skwww.pamiatkynaslovensku.sk