Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlkanovo (Bajč) - kúria
Lokalita
obec Bajč, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kúria správcu arcibiskupského majera pochádzala zo začiatku 19. storočia. Po roku 1948 budova pripadla Štátnym majetkom. Koncom 20. storočia bola dlhodobo nevyužívaná a hrozil jej zánik. Potom bola zbúraná. [1]
 

Išlo o prízemný objekt s pôdorysom v tvare písmena L. Hlavnú štvorosovú fasádu členili lizény, okná v šambránach, podokenná a korunná rímsa. Budova bola pôvodne do dvora otvorená pilierovou chodbou, ktorá bola neskôr zasklená a čiastočne upravená. Vo dvore stála zvonica drevenej konštrukcie s jedným zvonom, ktorá v 60. rokoch 20. storočia zanikla. [2]
 

Za kúriou sa rozprestieral rozsiahly prírodný park. Čiastočne existuje ešte aj dnes, ale značne zanedbaný a prerastený. [3]

Poznámky
[1 - 3] www.bajc.sk/obec/pamiatky/ (28.12.2022)
Bibliografia
www.bajc.sk
GPS
47.944831, 18.237186
47°56'41.4"N 18°14'13.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk