Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlková - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Vlková, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Neskôr bol empírovo upravený. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom a empírovou fasádaou z roku 1830. Prízemie má horizontálnu rustiku s polkruhovými supraportami. Poschodie je členené pilastrami a rovnými nadokennými rímsami. V miestnostiach sú renesančné krížové hrebienkové, kláštorné a valené klenby. V niektorých priestoroch sú rovné stropy. Bočná prízemná budova bola pristavaná v druhej polovici 19. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. V súčasnosti je kaštieľ v rekonštrukcii. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Veľmi smutný pohľad.
Prístup
Nachádza sa vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 410 - 411.
Bibliografia
www.vlkova.sk
GPS
49.058169, 20.432467
49°0 3' 29.41", 20°0 25' 56.88"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk