Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlky - zvonica
Lokalita
obec Vlky, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Zvonica postavená v roku 1923. Je to historizujúci vežovitý jednopriestorový trojpodlažný objekt na pôdoryse štvorca ukončený nízkou stanovou strechou. [1] Fasády sú členené nárožnými lizénami vytvorenými z pálených tehál a dvoma kordónovými rímsami. Na každej strane hornej časti zvonice sú polkruhové zvukové otvory v šambránach. V dolnej časti je zasklená nika so soškou Piety, nad ňou reliéf Premenenia Pána, po stranách s postavami Mojžiša a Eliáša. Mramorový reliéf pochádza z Fadruszovho bratislavského pamätníka Márie Terézie. [2]
 

Vo zvonici je jeden zvon, ktorý bol v roku 2006 automatizovaný. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Vlky - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2022Vlky - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2022Vlky - zvonica foto © Ľuboš Repta 6/2022
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (10.7.2022)
[2 - 3] www.vlky.eu/obec-2/historia/zvonica/ (10.7.2022)
Bibliografia
www.vlky.eu
GPS
48.158650, 17.366224
48°09'31.1"N 17°21'58.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk