Úvod   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Voderady - Kalvária
Lokalita
obec Voderady, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Štvorfigurálna pieskovcová skupina Kalvárie je osobitým sochárskym dielom. Ukrižovaný je oproti ostatným postavám pomerne malý a sumárnejšie modelovaný. Zobrazený je ešte ako živý s expresívnym výrazom tváre natočenej dohora akoby vravel: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha“ (Lk 23, 46). Na Krista sa pritom díva iba Mária, zatiaľ čo Mária Magdaléna i Ján, pohrúžení do seba a plní pokory, smútku sklápajú zrak akoby pred divákmi. [1]
 

Zvláštne je tvarovaný i podstavec, ktorý si zachoval základné trojosové členenie, ale je výraznejšie sochársky modelovaný. Jeho bočné obrysy sú dané dvoma na seba postavenými vztýčenými volútami – dolnými prehnutými konkávne, hornými v protipohybe konvexne. Čelo podstavca je mierne vyhĺbené a v spodnej časti ústredného poľa je v plytkom reliéfe zobrazená v jaskyni ležiaca sv. Rozália, ochrankyňa pred morom. Pod ňou sú zachované zvyšky nápisu: S. ROSALIA, ORA (PRO) (N) OBIS (Sv. Rozália, oroduj za nás!). [2]
 

Text v hornej časti podstavca, ktorý akoby bol výrokom Panny Márie, hoci pochádza z knihy nárekov (Nár 1, 12) pripisovaných prorokovi Jeremiášovi, zvýrazňuje celkové divadelné pôsobenie súsošia: Ó VOS OMNES QUI TRANSITIS PER VIAM / ATTENDITE, & VIDETE SI EST DOLOR / SICUT DOLOR MEUS TRENORUM(sic!). (Ó, vy všetci, ktorí prejdete cestou, pozrite a viďte, či je bolesť ako bolesť moja.) [3]
 

Postavy sú charakterizované sumárne a zároveň veľkoryso modelovanými objemami s rozviatymi drapériami – predovšetkým u Jána a Márie Magdalény. Bohatosť drapéria je však zjavná i pri reliéfne stvárnenej postave sv. Rozálie. Napriek vročeniu súsošia dátumom z hornej časti podstavca do roku 1772 je možné tvrdiť, že jeho celkový charakter zodpovedá viac objemovému a inscenačnému prejavu baroka, než dobe jeho vyznievania a zjemnenia v štýle rokoka. [4]
 

Žiaľ, osobnosti, ktoré sa na vzniku diela silného výrazu zúčastnili (ani donátori), nie sú nateraz známe. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kalvária je umiestnená pri južnej stene veže farského Kostola sv. Ondreja apoštola. [6]
Fotogaléria
Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022Voderady - Kalvária foto © Ľuboš Repta 8/2022
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 381.
[2 - 6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 381.
Bibliografia
www.voderady.sk
GPS
48.27695, 17.55892www.pamiatkynaslovensku.sk