Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vojka
Iný názov
Véke
Lokalita
obec Vojka, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1791, postavený na staršom základe. Prestavaný bol po roku 1946. Starý kaštieľ z roku 1523 je čiastočne zachovaný v pôdoryse a na prízemí. Ide o dvojpodlažnú budovu so stredným rizalitom, zakončeným trojuholníkovým tympanónom. V rizalite je situovaný balkón, ktorý stojí na karyatídach. Miestnosti prvého poschodia majú rovné stopy alebo pruské klenby. Na prízemí je jedna renesančná miestnosť s lunetovou valenou klenbou a druhá je zaklenutá na stredný stĺp. Kaštieľ má renesančné pivnice s valenou klenbou. Hospodárske stavby kaštieľa boli zo začiatku 19. storočia a mali termové okná. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Vojka – kaštieľ (č. ÚZPF 53/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum exteriérových fasád - rok 2005. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Za socializmu slúžil ako základná škola. V súčasnosti je v ňom obecný úrad.
Prístup
Nachádza sa v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 413.
[2] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.vojka.eu
GPS
48.462462, 21.915369
48°0 27' 44.86", 21°0 54' 55.33"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk