Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vojkovce - Kaplnka sv. Bartolomeja apoštola
Lokalita
obec Vojkovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Empírová kaplnka postavená v roku 1840. Išlo o jednoduchý obdĺžnikový priestor, zaklenutý pruskou klenbou. Fasáda bola členená pilastrami a zakončená veľkým trojhranným štítom. Malý sakrálny objekt mal sedlovú strechu s drevenou vežičkou. [1]
 

V interiéri bol empírový oltár z prvej polovice 19. storočia. Okolo kaplnky sa nachádzal cintorín s empírovými náhrobníkmi z prvej polovice 19. storočia. [2]
 

Kaplnka stála v strede obce na malej vyvýšenine. Pôvodne to bola okrajová časť dediny, v povojnových rokoch obkolesená novopostavenými domami. Miesto po malej kaplnke si obyvatelia zvolili pre stavbu nového chrámu. Postavili Kostol svätého Bartolomeja, ktorý bol vysvätený v roku 1992. [3]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 413.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 413.
[3] www.obecvojkovce.sk (11.12.2016)
GPS
48.955164, 20.861863
48°57'18.6"N 20°51'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk