Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
votívna tabuľa
votívny obraz – obraz umiestnený na pútnických miestach alebo na mieste určitej udalosti na základe slávnostného sľubu („ex voto“) alebo na znak modlitby. S textom, často aj s maľovanými postavami svätých alebo so znázornením udalosti.www.pamiatkynaslovensku.sk