Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
votívne obrazy
prosebné alebo ďakovné obrazy venované svätým z vďaky za ich pomocwww.pamiatkynaslovensku.sk