Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vráble - Kaplnka sv. Urbana
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená koncom 18. storočia. Menší sakrálny objekt na štvorcovom pôdoryse a so zaobleným konvexno-konkávne zalamovaným murivom. Interiér je krytý českou plackou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. [1] Nad vstupom je nika. Strešná vežička je zastrešená zvonovitou prilbou.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že v kaplnke sú umiestnené drevené polychrómované plastiky sv. Petra a Pavla z konca 18. storočia a malá drevená ľudová socha Piety z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí severozápadným smerom od mesta. Nachádza sa vo vinohradoch.
Fotogaléria
Vráble - Prícestná kaplnka sv. Urbana foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 417.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 417.
Bibliografia
www.vrable.sk
GPS
48.249637, 18.287889
48°14'58.7"N 18°17'16.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk