Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vráble - Židovský cintorín
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Židovskí občania bývali v meste od roku 1837, kedy začala podnikať prvá židovská rodina. V polovici 19. storočia rodina Polakovcov postavila octáreň, ktorá kvaseným octom zásobovala celé západné Slovensko. [1]
 

V roku 1897 sa do mesta prisťahovala rodina Leopolda Schicka. Postavila tu kaštieľ, pálenicu, parný mlyn, založila veľkostatok a vysadila vinohrad. Výrobky Schickovej likérky poznali dokonca vo Viedni i Budapešti. [2]
 

Židovská obec vrábeľská mala svojho rabína a ďalších členov náboženskej obce. V roku 1847 bola postavená synagóga na Žitavskej ulici. V rokoch 1895 - 1932 slúžil pre mesto a okolie veľký rabín, učiteľ Lev Schwarstein. Tento posledný vrábeľský rabín je pochovaný na židovskom cintoríne vo Vrábľoch. Po obsadení južného Slovenska horthyovským Maďarskom boli židovskí občania odvlečení do táborov smrti v Poľsku. Z 280 sa ich vrátilo iba 80. Po roku 1949 sa 40 Židov odsťahovalo do Izraela. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa na rohu ulíc Cintorínskej a Družstevnej. [4]
Poznámky
[1 - 4] www.vrable.sk/?id_menu=4114&limited_level=1&stop_menu=4113 (31.8.2020)
Bibliografia
www.vrable.sk
GPS
48.237424, 18.311804
48°14'14.7"N 18°18'42.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk