Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrádište - zvonica
Lokalita
obec Vrádište, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Spoločný zvon evanjelikov a katolíkov na dnes už nejestvujúcej zvonici bol zrekvirovaný počas prvej svetovej vojny. Zvonicu, ktorú postavili okolo roku 1752 v časti Dedina (ulica od námestia k Prietržke), v roku 1916 zbúrali. Evanjelici boli preto rozhodnutí postaviť si vlastnú zvonicu, na ktorú od roku 1927 každoročne odkladali peniaze zo zbierok. [1]
 

Dňa 8. decembra 1935 padlo definitívne rozhodnutie vrádišťskej evanjelickej fílie v tom zmysle, že zvonica bude venovaná pamiatke Juraja Tranovského a postavia ju budúci rok. Na ďalšom filiálnom konvente 16. februára 1936 vybrali pre ňu miesto pri vchode na evanjelický cintorín a na realizáciu stavby vypísali súťaž. Po úspechu v súťaži zvonicu postavila v roku 1936 firma staviteľa Doležala zo Skalice podľa plánov architekta Adolfa Rozborila z moravskej obce Klobouky. Základný kameň bol posvätený 29. júna, aj keď práce začali už 20. júna a 13. septembra mohol už vykonať posviacku hotovej zvonice senior Peter Boor. Nezarátajúc dobrovoľné svojpomocné práce vyšla zvonica 145-členný evanjelický zbor na 81 343 korún. Tesárske práce boli dielom Michala Macháčka. [2]
 

Zvon bol objednaný u firmy Bratia Fischer Trnava. Na zvone sú nápisy: DNES USLIŠÍTE-LI HLASU JEHO * NEZATVRZUJTE SRDCE SVÉHO. ŽALM 95. 7. 8. * LIALI BRATIA FISCHER V TRNAVE V ROKU 1936. / HRAD PŘEPEVNÝ * JEST PÁN BŮH NÁŠ * V ROKU TRANOSCIA, 1636 . 1936, FÍLIA VRÁDIŠŤ. [3]
 

Zvonica je 20 metrov vysoká. V roku 1942 bolo upravené jej okolie i cintorín. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1967 bola zvonica opravená a omietnutá brizolitom, následne ju posvätili 17. septembra. Ďalšie opravy sa vykonali v rokoch 1985 a 2013. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Vrádište - zvonica foto © Jiří Fiedler 10/1983
Poznámky
[1 - 5] www.kriz.epocha.sk (4.3.2017)
Bibliografia
www.vradiste.sk
GPS
48.824237, 17.191672
48°49'27.2"N 17°11'30.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk