Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bola prícestná kaplnka, postavená v neorománskom slohu v roku 1879. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom, ktorý je klenutý konchou. Loď má pruskú klenbu. Vstavaná veža je krytá ihlancom. Fasáda má neorománske prvky. [1]
 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia ateliéry - Ing. Martin Kvasnica - interiér & design a Bogár Králik Urban - ateliér architektúry a designu - vytvorili autorský kolektív - združenie, pre účely vypracovania projektu stavby na rekonštrukciu a dostavbu kostola vo Vrakuni. Po ukončení projektovej prípravy bolo vydané stavebné povolenie a prebehol výber dodávateľa stavby. V konkurze úspešne obstála stavebná firma Hydrostav - závod Vlčie hrdlo. Posviacku základného kameňa a staveniska vykonal 28. februára 1993 arcibiskup Mons. Ján Sokol. Na posviacke boli prítomný aj pomocný biskup pre Bratislavu ThDr. Dominik Hrušovský, Mons. Ján Formánek - dekan Bratislavy a dekan - vrakuňský farár Vdp. Augustín Drška. Kostol rovnakého patrocínia - Mena Panny Márie - bol daný do užívania 1. januára 1994. Po úspešnom dokončení zjavne jednoduchého ale stavebne náročného diela 9. septembra 1995 arcibiskup Mons. Ján Sokol kostol posvätil. V tom istom roku bol kostol navrhnutý na cenu Dušana Jurkoviča za architektúru. V Bratislave to bol prvý kostol, postavený po desaťročiach náboženského útlaku, ktorý prebiehal v čase socializmu. [2]
 

Farský kostol Mena Panny Márie s kaplnkou je navrhnutý ako kompozícia dvoch solitérov, ktoré sú previazané architektonicky aj funkčne. Pôvodný kostol (kaplnka) je pôvodne určený plniť funkciu kaplnky. Vertikálny akcent veže tvorí signál a zachováva kontinuitu znakovosti. Novostavba je ku kaplnke priložená ako svojbytný objekt centrálneho pôdorysu so sústredeným liturgickým priestorom, integrovaným solitérom sakristie so spovednými miestnosťami a oblúkovou emporou prístupnou dvomi schodiskami. Zasklené priečelie je pôvodne určené na prepojenie interiéru s exteriérom, aby zhromaždenie mohlo pokračovať do voľného priestranstva pred kostolom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015Vrakuňa (Bratislava) - Kostol Mena Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 418.
[2 - 3] www.vrakuna.eu (23.2.2017)
GPS
48.147084, 17.207600
48°08'49.5"N 17°12'27.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk