Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Vranov
Lokalita
obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotický kostol postavený v duchu secesie začiatkom 20. storočia. Je to sieňový priestor s rovným uzáverom a predstavanou vežou. Fasáda je členená opornými piliermi z lomového kameňa a novogotickými oknami. Na západnej strane stojí veža, na ktorej je trojité združené okno pod hrotitým oblúkom a slnečné hodiny. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 419.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 419.
Bibliografia
www.vranov.sk
GPS
48.886306, 21.689388
48°53'10.7"N 21°41'21.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk