Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenné barokové súsošie z roku 1770. Iluzívna scéna Panny Márie s Ježiškom v oblakoch, pred ktorou kľačí svätec. Súsošie umiestnené na vysokom podstavci je ohradené kamennou balustrádou. [1] Časovo i slohovo korešponduje s barokovými úpravami kláštora pavlínov. Pravdepodobne je prácou talianskych majstrov, pričom samotné súsošie sa javí ako unikát v rade sôch – sólofigúr, realizovaných na pamiatku svätca. Je vysoké 220 cm. [2]
Pamiatková ochrana
Poveternostnými vplyvmi vážne poškodené súsošie bolo potrebné obnoviť. Autorom reštaurovania originálu bol akademický sochár Ondrej Dzúrik a od roku 2001 je umiestnené na základe dohody s farnosťou v Kostole sv. Františka z Assisi, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu poškodzovaniu. Autorom kópie plastík je vranovský rodák akademický sochár Michal Čupil a vyhotovil ich v roku 2010. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta. Námestie Slobody.
Fotogaléria
Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019Vranov nad Topľou – súsošie Panny Márie a sv. Jána Nepomuckého foto © Viliam Mazanec 9/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 419 - 420.
[2 - 3] Prvá etapa úpravy centra mesta. In: Vranovský hlásnik, VII, 2010, č. 6, s. 5.
Bibliografia
www.vranov.sk
GPS
48.891519, 21.681343
48°53'29.5"N 21°40'52.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk