Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrbica (Liptovský Mikuláš)
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Je miestom odpočinku viacerých osobností, ktorých význam prekročil hranice ich rodiska. Na cintoríne je pochovaný významný jazykovedec a evanjelický kňaz Michal Miloslav Hodža, ktorý patrí medzi najdôležitejšie postavy slovenského obrodeneckého hnutia., popredný kultúrno-osvetový činovník štúrovskej generácie Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, vedec a vynálezca Aurel Stodola, spisovateľka Mária Rázusová-Martáková, sochár Miroslav Ksandr či básnik – „osamelý bežec“ Ivan Laučík. Väčšina z nich je pochovaná v severozápadnej časti cintorína, na tzv. Symbolickom cintoríne významných osobností. [1]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Liptovský Mikuláš a okolie. Banská Bystrica: Štúdio HARMONY, 2008. s. 49.
Bibliografia
www.mikulas.sk
GPS
49.075499, 19.628033
49°004'31.8"N 19°037'40.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk