Literárne pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrbica (Liptovský Mikuláš) - Rodný dom súrodencov Rázusovcov
Iný názov
Rázusovie dom
Lokalita
obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Rodný dom najznámejšieho Vrbičana, básnika, spisovateľa, kňaza a politika Martina Rázusa (1888 - 1937), stojí v blízkosti Sídliska Aurela Stodolu, ktoré sa rozkladá na území bývalej Vrbice – až do roku 1923 samostatnej obce v susedstve Liptovského Mikuláša. Od roku 1993 je dom múzejnou expozíciou. Pôvodné priestory "Rázusovie domu" sú venované Martinovi Rázusovi, jeho sestre, poetke Márii Rázusovej-Martákovej i ďalším súrodencom Michalovi a Matejovi - známym mikulášskym kníhtlačiarom. Zariadenie, ľudový nábytok prevažne zo začiatku storočia, dopĺňajú fotografie z rôznych období života rodiny Rázusovcov. Časť expozície je spomienkou na ďalšie slávne osobnosti - rodákov z Vrbice, ktorí svojím dielom prispeli k rozvoju rôznych oblastí života na Slovensku i za jeho hranicami. V roku 2005 pribudla k expozícii pôvodne samostatná výstava Mestečko minulosti. Je prierezom vrbickej histórie od najstarších čias až po súčasnosť. [1]
 

Prehliadku je možné spestriť premietaním videonahrávky dokumentu o Martinovi Rázusovi a filmového spracovania jeho románov Maroško a Maroško študuje. Súčasťou expozície je malá knižnica obsahujúca vydania diel Rázusovcov i základné životopisné publikácie o nich. Pre záujemcov je k dispozícii tlačený sprievodca po expozícii. Predstavuje život a dielo Martina a Márie Rázusovcov a ďalších rodinných príslušníkov, osudy Rázusovie domu i zaniknutej Vrbice. Ďalšia publikácia, ktorú si návštevník môže zakúpiť, má názov Zo života. Poetickou formou, prostredníctvom autobiografických básní, úryvkov próz a fotografií zoznámi čitateľa s rázusovskými osudmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý. Slúži ako expozícia Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.
Prístup
Stojí v blízkosti Sídliska Aurela Stodolu, ktoré sa rozkladá na území bývalej Vrbice (dnes súčasť mesta). Nachádza sa v juhovýchodnej časti Liptovského Mikuláša.
Fotogaléria
Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015Liptovský Mikuláš - Rodný dom Martina Rázusa foto © Viliam Mazanec 8/2015
Poznámky
[1 - 2] www.mjk.sk (24.9.2015)
GPS
49.077118, 19.618997
49.077118, 19.618997www.pamiatkynaslovensku.sk