Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrbovce - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vrbovce, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kostol postavený v roku 1590. Upravovaný bol v období okolo rokov 1756 – 1760. Jednoloďová stavba s transeptom, polygonálne zakončeným presbytériom a predstavanou masívnou vežou. Interiér je zaklenutý nízkou valenou klenbou s lunetami a krížovými hrebienkovými klenbami. Na západnej strane je murovaný organový chór, arkádovite otvorený do lode. Priestor pod chórom je zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Fasády sú hladké, spevnené operákmi. Veža so zvukovými polkruhovo zakončenými oknami má stanovú strechu. [1]
 

Kazateľnica je z polovice 19. storočia, drevená s polygonálnymi stĺpikmi členenými parapetom. Baroková kamenná krstiteľnica z polovice 18. storočia má jednoduchú valcovitú nohu a okrúhlu lupeňovitú kupu. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola ďalej uvádza Ukrižovanie, ľudovú plastiku z prvej polovice 19. storočia, kópiu Sixtínskej madony z roku 1833 od N. Brezányho z Vrboviec a neskorobarokovú organovú nekompletnú skriňu z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 422.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 422.
Bibliografia
www.vrbovce.sk
GPS
48.799114, 17.469422
48°47'56.8"N 17°28'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk