Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrícko - zvonica
Lokalita
obec Vrícko, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková ľudová stavba z prvej polovice 19. storočia. Je to nízka hranolová dvojpodlažná veža so stanovou plechovou (kedysi šindľovou) strechou. Vo zvonici sú tri zvony, jeden z roku 1847 od A. Littmanna z Banskej Bystrice, druhý z roku 1920 od A. Kurbela z Trnavy. [1] Zvukové okná sú polkruhovo zakončené. Fasády sú hladké.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 424.
Bibliografia
www.vricko.sk
GPS
48.968285, 18.708069
48°58'05.8"N 18°42'29.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk