Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vrútky, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v roku 1905, ktorý postavil staviteľ Stanislav Zachar podľa projektu Ing. Jozefom Pfinna. Stojí na mieste starého stredovekého kostola z druhej polovice 13. storočia, prvý raz spomínaného v roku 1285, pri novostavbe ho zbúrali. Súčasný kostol sa skladá z polygonálne uzavretého presbytéria, z jednoloďovej hlavnej lode, predstavanej veže a z transeptu pri prvom klenbovom poli. Veža situovaná na západnej strane je vybavená opornými piliermi. V hlavnej lodi sú tri polia krížovej klenby, nad štvorcovom kríženia je hviezdicová klenba a v transepte po oboch stranách lunetový uzáver. [1] Veža je zastrešená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je jednotne riešené a projektované súčasne so stavbou, iba bočné oltáre sú novšie. Zo starého kostola zostala kamenná krstiteľnica z roku 1612, postavená kedysi v predzáhrade kostola. Zo starého kostola sa neskorogotická socha sv. Jána evanjelistu dostala do zbierok Slovenského národného múzea v Martine. V interiéri sa nachádza gotická Pieta z 15. storočia, ktorá bola určitý čas nezvestná. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 639/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vyvýšenine uprostred jadra Horných Vrútok v severozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023 Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - pamätná tabuľa na fasáde kostola foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023Vrútky - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Viliam Mazanec 9/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 424 - 425.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 425.
[3] www.pamiatky.sk (10.11.2023)
Bibliografia
www.vrutky.sk
GPS
49.113057, 18.920338
49°06'47.0"N 18°55'13.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk