Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Výčapky (Hruboňovo)
Lokalita
obec Hruboňovo, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z polovice 18. storočia (uvádza sa aj koniec 17. storočia). Kaštieľ je dvojpodlažná budova, postavená na pôdoryse v tvare písmena L. Fasáda je členená pilastrami a kordónovou rímsou. Uprostred jedenásťosového priečelia je trojosové prevýšené druhé podlažie s tromi štvorlístkovými slepými oknami. V prízemných aditívne radených miestnostiach sú krížové hrebienkové klenby a valené s podkasanými lunetami a štukovými obrazcami. V miestnostiach na poschodí sú zrkadlové klenby a v špaletách dverí a v supraportách je štuková pásková ornamentika s medailónmi. Strecha je valbová. V kaštieli sú zachované fajansové kachle. [1]
 

Dvojpodlažný kaštieľ je z hľadiska historicko-architektonického vývoja veľmi vzácnou pamiatkou barokového profánneho staviteľstva polovice 18. storočia na Slovensku. Kaštieľ bol reprezentačným panským sídlom postaveným v zmysle jednotnej architektonickej koncepcie neskorého baroka. Pôvodný pôdorys je pod hlavným traktom čiastočne podpivničený, k nemu boli pristavané prízemné krídla obytno-hospodárskeho charakteru. Prísna symetria hlavného traktu má v strede prejazd do dvora, z ktorého je situovaný klenutý schodiskový priestor na podlažie. Nad prejazdom v centre dispozície je reprezentačná sála s dvoma krbmi, prístennými pilastrami a s figurálnou štukovou výzdobou. [2]
 

Kaštieľ bol pôvodne obkolesený rozsiahlym parkom, z ktorého sa zachovala iba prístupová stromová alej. [3]
 

Do roku 1948 vlastnil a obýval kaštieľ pán Bauer a po konfiškácii bol v rokoch 1948 – 1970 užívateľom objektu Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik a JRD Hruboňovo. V historickom objekte umiestnili sýpku a prebudovali okná horného podlažia na vetracie otvory. V dôsledku dlhodobého nevhodného využívania a devastovania je kaštieľ v súčasnosti silne narušený, bez akejkoľvek údržby. [4]

Pamiatková ochrana
V roku 1989 vykonal Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny v Nitre najnutnejšie zabezpečovacie práce pred ďalším pokračovaním devastácie, objekt uzavrel, vyčistil, opravil strešný plášť. Poškodené sú vnútorné i vonkajšie omietky, zatiaľ nie sú viditeľné statické poruchy. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený a chátra.
Prístup
Spojením obcí Výčapky a Suľany v roku 1960, vznikla obec Hruboňovo. Kaštieľ sa nachádza v západnej časti obce. Stojí na okraji obce Výčapky.
Fotogaléria
Kaštieľ Výčapky foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Výčapky foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Výčapky foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Výčapky foto © Imrich Kluka 3/2011Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Roman Hraška 8/2017Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Roman Hraška 8/2017Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Roman Hraška 8/2017Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022Kaštieľ Výčapky (Hruboňovo) foto © Jana Lacková 1/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 461.
[2 - 5] TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kaštieľ v Hruboňove – Výčapkách. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 4, s. 38.
Bibliografia
TAKÁTSOVÁ, Júlia: Kaštieľ v Hruboňove – Výčapkách. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 4, s. 38.
www.hrubonovo.sk
GPS
48.452112, 18.023269
48°0 27' 7.60", 18°0 1' 23.77"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk