Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Východná - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Východná, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúca stavba postavená v rokoch 1926 – 1927 podľa projektu architekta Michala Milana Harminca na mieste tolerančného chrámu z roku 1792. Ide o trojloďový halový priestor s piliermi a polygonálnym oltárnym uzáverom. Medzi piliermi prebieha z troch strán ústredného priestoru empora s kazetovaným parapetom. Interiér je zaklenutý pseudogotickou klenbou. Fasáda je neogotická s trojdielnymi lomenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. [1] Štíhla veža je krytá vysokým ihlancom.
 

Oltár je neogotický so starším obrazom Ukrižovaného od Karola Prúnyiho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Východná - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 6/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 429.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 429.
Bibliografia
www.vychodna.net
GPS
49.058235, 19.889039
49°03'29.6"N 19°53'20.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk