Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Východná - pamiatková zóna
Lokalita
obec Východná, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Východná je hromadná cestná dedina. Ľudová kultúra podľa Etnografického atlasu Slovenska patrí do stredoslovenskej horskej oblasti. Obojstranná zástavba okolo hlavnej komunikácie v najstaršom jadre pozostáva z drevených a murovaných objektov stavaných štítmi do ulice. Staršie trojpriestorové domy sú prevažne drevené, zrubové, omazané a nalíčené. Vstupy do pitvora sú zboku – z gánku s dreveným zábradlím. Domy stoja na podmurovke vyrovnávajúcej zvažujúci sa terén. Za obytnou časťou sú radené hospodárske staviská. V dôsledku osamostatňovania sa jednotlivých rodinných buniek sa vo Východnej vytvoril fenomén dvorov – uličiek, keď si vo dvoroch stavali jednotlivé spríbuznené rodiny na rodičovskom dvore samostatné bývanie. V typickej zomknutej zástavbe dominujú úzke dvojosové fasády domov so vstupmi do pivníc z priečelia v podmurovkách, ktoré sú niekde prekryté doskami. Doskové štíty s ostreším ukončujú polkružia s kolíkom. Mladšie murované stavby vznikali od polovice 19. storočia pod vplyvom skúseností liptovských murárov. Svojím riešením vychádzajú zo vzoru drevených objektov, fasády však zdobí štukový dekór a často aj datovanie s iniciálkami alebo menom staviteľa. Osobitným prvkom je súbor niekde až trojúrovňových murovaných sýpok s malými štvorcovými oknami uzatváranými okenicami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obec, ktorej okoliu dominuje vrch Kriváň, má atraktívne zachované ľudové stavby, čo viedlo v roku 1991 k vyhláseniu pamiatkovej zóny v jej historickom jadre. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je veľmi dobrý.
Prístup
Územie obce Východná sa rozprestiera vo východnej časti Liptovsko-mikulášskeho okresu a po mestách je jeho najväčšou obcou. Svojou rozlohou 19 350 ha katastrálneho územia zasahuje do oblasti Vysokých Tatier na severe, kde hranicu tvorí majestátny Kriváň. Na juhu do oblasti Nízkych Tatier, kde hranicu tvorí priehyba, na ktorej susedí s horehronskou obcou Heľpa. Západnú a východnú časť územia vypĺňa Liptovská kotlina. Súčasťou obce je ja malá usadlosť Svarín a Čierny Váh s priľahlými samotami. [3]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 99.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 99.
[3] www.vychodna.eu (7.10.2015)
Bibliografia
www.vychodna.eu
GPS
49.058658, 19.887460
49°003'31.2"N 19°053'14.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk