Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vydrník - sušiareň
Lokalita
obec Vydrník, okres Poprad, Prešovský kraj
Bibliografia
www.vydrnik.skwww.pamiatkynaslovensku.sk