Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - Richterov dom
Lokalita
obec Nitrianske Pravno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstarším zachovaným domom vo Vyšehradnom je Richterov dom "pom Jošk´la" (u Jožka), ktorý je súčasne i jedným z prvých kamenných murovaných poschodových domov s výškou v Hauerlande. Na základe zachovaných archaických riešení bol pravdepodobne postavený už začiatkom 19. storočia. Niekoľko generácií patril rodu Richterovcov. [1]
 

Ako všetky staré domy v obci bol tiež postavený na dlhej, lánovej parcele, typickej pre obdobie stredoveku. Jeho obdĺžnikový pôdorys a vnútorné trojpriestorové delenie na prízemí a poschodí zodpovedá domu tzv. nemeckého typu. Richterov dom, ktorý ako jediný zostal z rozsiahleho viacgeneračného gazdovstva, bol pre svoje mimoriadne historické a architektonické hodnoty v roku 2009 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domu je dobrý.
Fotogaléria
Vyšehradné (Nitrianske Pravno) - Richterov dom foto © Ľuboš Repta 6/2020
Poznámky
[1 - 2] www.hornonitrie.sk/richterov-dom-u-jozka-vo-vysehradnom-nitrianske-pravno.phtml?id3=140119 (19.2.2023)www.pamiatkynaslovensku.sk