Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyškovce nad Ipľom
Iný názov
Vyškovce, Viška nad Ipľom
Lokalita
obec Vyškovce nad Ipľom, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený koncom 17. storočia. V období klasicizmu bol nadstavený. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková dvojtraktová budova so vstupnou predsieňou. Má predstavaný portikus na troch pilieroch so segmentovým zaklenutím. Fasáda má klasicistické členenie z polovice 19. storočia. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté krížovými valenými klenbami a plackou. Na poschodí sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Opravený bol po roku 1945. [2]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Sídli v ňom Obecný a Matričný úrad.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 432.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 432.
GPS
48.055066, 18.867422
48°0 3' 18.24", 18°0 52' 2.72"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk