Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšná Boca - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Vyšná Boca, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1785 ako tolerančný na mieste staršieho sakrálneho objektu z konca 16. storočia s použitím veže, ktorá bola pripojená k stavbe v rokoch 1819 – 1825. Sieňový priestor s oblou sakristiou, umiestnenou v osi kostola. V interiéri je drevený strop a z troch strán empora. Barokovo-klasicistická poschodová fasáda má volútové priečelie, do ktorého je komponovaná veža s barokovou baňou. [1]
 

Oltár s kazateľnicou má bočné ornamentálne ušnice a bol dodaný v roku 1788. Krstiteľnica je neskorobaroková z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v interiéri kostola spomína šesť patronátnych lavíc z konca 17. storočia, z roku 1738, 1787 a z konca 18. storočia, s maľovanými parapetmi. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je zlý!
Fotogaléria
Vyšná Boca - Evanjelický kostol foto © Patrik Kunec 11/2013Vyšná Boca - Evanjelický kostol (po obnove) foto © Patrik Kunec 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 434.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 434.
Bibliografia
www.vysnaboca.sk
GPS
48.924893, 19.751851
48°55'29.6"N 19°45'06.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk