Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vyšná Pokoradz (Rimavská Sobota) - zvonica
Iný názov
Slovenská Pokoradz, Pokoradz Horná
Lokalita
obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica postavená v polovici 19. storočia. Je to malá murovaná hranolová stavba. Zvonica má zaoblené nárožia a stanovú strechu zakončenú dvoma malými cibuľkami. Jeden zvon je z roku 1881 a druhý z roku 1923. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 436.
GPS
48.418629, 20.018663
48°25'07.1"N 20°01'07.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk